Výstavba areálu Dvůr Svatá Maří

Probíhající výstavbu můžete sledovat zde:

www.dvursvatamari.cz

 

Předpokládaný termín dokončení výstavby je léto/podzim 2020