Rekonstrukce areálu Dvůr Svatá Maří

Probíhající rekonstrukci můžete sledovat zde:

www.dvursvatamari.cz

 

Předpokládaný termín dokončení výstavby je podzim 2019